Home » เรื่องราวน่าสนใจ » โซมาเลีย กับปัญหาความยากจน และหิวโหย

โซมาเลีย กับปัญหาความยากจน และหิวโหย

สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย หรือโซมาเลียเป็นประเทศที่อยู่ทางแอฟริกาตะวันออก มีประชากรกว่า 10 ล้านคน ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ทางตะวันออกจะเป็นที่ราบชายทะเล มีอากาศเขตร้อน และฝนตกชุก
ประเทศโซมาเลียเป็นประเทศหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 99 เป็นชาวมุสลิม อย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกาจะประสบปัญหาของความขาดแคลนอาหาร ปัญหาความจนซึ่งก็เป็นมาอย่างยาวนานนับ 10 ปี และทุกปีมีแนวโน้มว่าจะแย่ลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะประเทศโซมาเลียซึ่งมีต้นเหตุมาจากปัจจัยหลายๆ อย่างดังนี้
• ไม่สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอ ปัญหานี้ถือเป็นปัญหาหลักที่แก้ได้ยาก เพราะเกิดจากลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรหรือใดๆ ทั้งสิ้น เพราะเกือบครึ่งของประเทศโซมาเลียเป็นพื้นที่ทะเลทราย ซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าทะเลทรายแห้งแล้ง ไม่มีป่า หรือน้ำ ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำการเกษตร หรือผลิตอาหารขึ้นมาเลี้ยงตัวเอง จึงทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนอาหาร ประชาชนไม่มีรายได้ ส่วนใหญ่แล้วมักจะนำเข้าอาหารมาจากต่างประเทศ แต่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้เพราะประชาชนไม่มีรายได้ เกิดความยากจน ไม่มีเงินพอแม้แต่จะซื้ออาหารกิน
• เศรษฐกิจ และรัฐบาล ความไร้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของรัฐบาลถือเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลเสียให้กับประเทศโซมาเลียมาโดยตลอด ด้วยปัญหาที่ประชาชนมีความยากจน เพราะไม่มีรายได้ ไม่มีงานทำ จึงทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ กล่าวคือ เมื่อไม่มีการผลิตก็ไม่มีการค้าขาย ไม่เกิดการกระจายรายได้ในประเทศอย่างทั่วถึง ประเทศมีแต่นำเข้า ไม่มีสินค้าส่งออก ทำให้ประเทศไม่มีรายได้ งบประมาณของรัฐบาลจึงติดลบในที่สุดปัญหาเหล่านี้ก็ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของโซมาเลีย เมื่อเวลาผ่านไปสภาพก็ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆ
• สงครามกลางเมือง การแบ่งแยกดินแดนของโซมาเลีย ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา โซมาเลียมีปมความขัดแย้ง มีสงครามมาตลอด เนื่องมาจากประเทศนี้มีหลายเผ่าพันธุ์ หลายกลุ่ม จึงทำให้มีสงครามขึ้นระหว่างรับบาลกับกองกำลังติดอาวุธ ผลกระทบจากสงครามทำให้ระบบการปกครองประเทศเกิดความไม่มั่นคง ยิ่งส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่ของประชากร ให้ย่ำแย่ไปมากกว่าเดิมอีกเท่าตัว
จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือปัจจัยหลักๆ ของปัญหาความยากจน ความขาดแคลนอาหารของชาวโซมาเลีย นอกจากนี้โซมาเลียยังเป็นประเทศที่เลวร้ายที่สุดสำหรับผู้เป็นแม่ เพราะจะต้องเผชิญกับปัญหาความขนาดแคลนอาหาร โดยจากสถิติทั่วโลกมีการรายงานว่าแต่ละปีจะมีแม่ที่เสียชีวิตจากการขาดแคลนอาหารปีละ 800 คน ทารกที่เสียชีวิตจากความหิวโหยปีละประมาณ 18,000 คน ซึ่งโซมาเลียเป็นประเทศที่มีคนเสียชีวิตมากที่สุดทั้งแม่ และลูก