Home » เรื่องราวน่าสนใจ » เรียนรู้ประเทศโซมาเลียถึงประวัติศาสตร์ขนาดย่อ

เรียนรู้ประเทศโซมาเลียถึงประวัติศาสตร์ขนาดย่อ

ประเทศโซมาเลีย หรือ สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย มีชื่อดั้งเดิมว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาลี ตั้งอยู่ในแหลมแอฟริกา ซึ่งสมัยโบราณจัดเป็นศูนย์กลางการค้าแห่งสำคัญของแอฟริกา สินค้าที่ได้รับความนิยม คือ ยางสน , ยางไม้หอม และเครื่องเทศ ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม

ช่วงศตวรรษที่ 19 ชาวยุโรปเข้ามาเผยแพร่ล่าอาณานิคมมา ณ แหลมแอฟริกา แต่ชาวเดอร์วิชสามารถขับไล่ออกไปได้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1920 สหราชอาณาจักรเริ่มการบุกรูปแบบใหม่ ด้วยการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิด ณ เมืองตาลีกซ์ ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทำให้ดินแดนเดอร์วิชต้องยอมจำนน ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักร อีกทั้งยังมีดินแดนบางส่วนตกอยู่ภายใต้การปกครองของอิตาลี

ต่อมาปี ค.ศ.1941 ดินแดนทางเหนือ ตกอยู่ภายใต้อาณัติของสหราชอาณาจักร ส่วนดินแดนทางทิศอยู่ในสถานะดินแดนอารักขา สหราชอาณาจักรก็ได้ถอนกำลังออกไปในปี ค.ศ. 1960 และยกดินแดนของตนให้รวมเข้ากับดินแดนอิตาลีปกครองอยู่ พร้อมจัดตั้งรัฐใหม่ที่มีชื่อว่า ‘สาธารณรัฐโซมาลี’

ค.ศ. 1969 นายพลซาลาอัด บาเบย์เร เคดีย์ , นายพลโมฮัมเหม็ด ไซอัด บาร์รี ร่วมด้วยนายจามา คอร์เชล แห่งผู้บัญชาการตำรวจ ได้ร่วมมือกันก่อรัฐประหาร เพื่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตย พร้อมกันนั้นยังยกให้นายพล โมฮัมเหม็ด ไซอัด บาร์รี ขึ้นเป็นประธานาธิบดีปกครองแบบเผด็จการ แต่สุท้ายแล้วก็ล่มสลายลงไปในช่วงหลังสงครามเย็น

หลังจากนั้น ประเทศโซมาเลียก็เข้าสู่ยุคเสื่อมสลาย เกิดการห้ำหั่นระหว่างชนกลุ่มน้อยใหญ่ต่างๆ ภายในประเทศ จนหาความสงบสุขไม่ได้ ช่วงกลางปี 1991 ชนเผ่าทางตอนเหนือ ซึ่งในอดีตเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักรมาก่อน ก็ได้ประกาศเอกราชพร้อมจัดตั้งรัฐใหม่ ซึ่งมีชื่อว่าสาธารณรัฐโซมาลีแลนด์ ทำการปกครอง 6 เขต คือ อาวดาล, โวคูวี กัลบีด, ทูจด์ฮีร์, ซานัก และ ซูล แต่ถึงกระนั้นรัฐนี้ ก็ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศ อีกทั้ง รัฐพุนต์แลนด์ ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของโซมาเลียได้ประกาศตนเองเป็นรัฐปกครองตนเอง ในปี ค.ศ. 1998 ปกครอง 3 เขต คือ บารี, นูกัล และมูดักทางเหนือ ซึ่งการประกาศตนในครั้งนี้ของรัฐพุนต์แลนด์ ก็ยังไม่มีจุดประสงค์ในการจะเรียกร้องเอกราช หากแต่ต้องการปฏิรูประบบบริหารให้เกิดความชอบธรรมเท่านั้น โดยในเวลาต่อมาทั้ง 2 รัฐ ก็เกิดความขัดแย้งกัน เพราะการอ้างกรรมสิทธิ์พื้นที่ตะวันออกของเขต ซูล กับ ซานัก

ต่อมา ค.ศ. 1993 สหประชาชาติได้เข้ามาช่วยเหลือในประเทศโซมาเลีย เริ่มจากการจัดตั้งภารกิจสหประชาชาติ เพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมกับประชาชน แต่การดำเนินภารกิจเป็นไปด้วยความยากลำบากอย่างสุดซึ่ง จึงทำให้สหประชาชาติต้องถอนออกมาในปี ค.ศ. 1995