Home » เรื่องราวน่าสนใจ » ประเทศโซมาเลียกับภารกิจปฏิวัติประชาธิปไตย

ประเทศโซมาเลียกับภารกิจปฏิวัติประชาธิปไตย

ประเทศโซมาเลีย เป็นประเทศที่อยู่ห่างไกลออกไปทางตะวันตกตอนบน บริเวณแหลมของทวีปซึ่งติดกับอ่าวเอเดน มีชื่อเรียกว่า ‘Horn of Africa’ ถูกโอบล้อมด้วยเอธิโอเปีย ติดกับประเทศเคนยาทางตะวันตกเฉียงใต้

ประเทศโซมาเลียมีชายฝั่งทะเลยาวที่สุดในทวีปแอฟริกา อีกทั้งยังมีภูมิประเทศประกอบด้วยที่ราบสูงเป็นส่วนมาก สำหรับสภาพภูมิอากาศโดยรวม มีสภาพอากาศร้อนระอุตลอดทั้งปี และมีลมมรสุมพัดผ่านเป็นระยะๆ ตลอดจนมีฝนตกอย่างไม่สม่ำเสมอสักเท่าไหร่

ประชากร 14.3 ล้านคน จำนวน 85% เป็นประชาชนที่เคยอาศัยอยู่ทางตอนบนของประเทศ ซึ่งชนกลุ่มน้อยจำนวนมากจะอาศัยอยู่ทางภาคใต้มากกว่า ในส่วนภาษาราชการของประเทศโซมาเลีย คือ ภาษาโซมาเลียกับภาษาอาหรับ ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศเป็นชาวมุสลิม ย้อนไปในสมัยโบราณประเทศโซมาเลีย จัดเป็นศูนย์กลางการค้าแห่งสำคัญ โดยเป็นหนึ่งในสถานที่ซึ่งมีการวิเคราะห์รวมทั้งคาดการณ์กันว่า น่าจะเป็นดินแดนแห่งนโปเลียนยุคโบราณกาล ต่อมาในยุคกลาง พบว่ามีอิทธิพลทางการค้าในระดับภูมิภาค

ปลายทศวรรษศตวรรษที่ 19 มีการร่างสนธิสัญญากับจักรวรรดิอังกฤษ และอิตาลี ซึ่งทั้ง 2 ประเทศนี้ได้มีการควบคุมส่วนต่างๆ บริเวณชายฝั่งพร้อมจัดตั้งอาณานิคมเป็นของตัวเองขึ้นมา ภายใต้ชื่ออังกฤษโซมาลิแลนด์และโซมาลิแลนด์อิตาลี จนกระทั่งเกิดการพัฒนามีการตั้งรัฐใหม่ขึ้น ที่มีชื่อว่า ‘Dervish State’ มีจุดประสงค์ในการก่อตั้ง คือ เพื่อต่อต้านราชอาณาจักร ซึ่งเกิดการปะทะอย่างรุนแรงมากกว่า 4 ครั้ง จนถึงขนาดทำให้ ‘Dervish State’ ต้องพากันหนี ไปตั้งหลักในแถบชายฝั่ง ก่อนที่จะยอมแพ้ เนื่องจากมิอาจสู้กองทัพอากาศของจักรวรรดิอังกฤษได้

ทางด้านอิตาลีได้เข้ามาควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง และภาคใต้ ความรับประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี พร้อมเรียกชื่อยุทธการนี้ว่า ‘Campaign of the Sultanates’ การยึดครองยังคงดำเนินต่อไปจนกระทั่งปี ค.ศ.1941 ต้องยอมให้กับกองทัพของสหราชอาณาจักรอีกครั้ง ทางด้าน อิตาเลียนโซมาลิแลนด์ ในปี ค.ศ.1949 ได้กลายเป็นดินแดนที่อยู่ภายใต้การบริหารของอิตาลี ในปี ค.ศ.1960 ทั้ง 2 ประเทศได้ร่วมมือกันจัดตั้ง ‘รัฐบาลโซมาลี’ ขึ้นภายใต้รัฐบาลพลเรือน

จนกระทั่งสภาปฏิวัติสูงสุดเข้าบุกโจมตีพร้อมยึดอำนาจได้ในปี ค.ศ.1969 พร้อมจัดตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาเลีย ขึ้นมา กลุ่มผู้ก่อการร้ายสูญเสียพื้นส่วนใหญ่ที่พวกเขายึดครองไว้ ในช่วง ค.ศ. 2011 – ค.ศ. 2012 เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางการเมืองที่มีกำหนดกฎเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อจัดตั้งสถาบันประชาธิปไตยแบบถาวรขึ้นมา ในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเป็นขั้นตอนปฏิรูปโซมาเลียขึ้นมาเป็นสหพันธรัฐ และมีรัฐบาลกลาง ซึ่งถือเป็นรัฐบาลถาวรการดำเนินงานของรัฐบาลชุดนี้เริ่มอย่างจริงจังด้วย สั่งซ่อมแซม ‘เมือง Muqdisho’ ให้กลับมามีความสวยงามสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้ง หลังจากนั้นจึงเริ่มวางแผนเพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาดียิ่งขึ้น ทำให้เศรษฐกิจเกิดการพัฒนา