Home » Archive by category เรื่องราวน่าสนใจ (Page 2)

โซมาเลีย กับปัญหาความยากจน และหิวโหย

สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย หรือโซมาเลียเป็นประเทศที่อยู่ทางแอฟริกาตะวันออก มีประชากรกว่า 10 ล้านคน ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ทางตะวันออกจะเป็นที่ราบชายทะเล มีอากาศเขตร้อน และฝนตกชุก ประเทศโซมาเลียเป็นประเทศหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 99 เป็นชาวมุสลิม อย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกาจะประสบปัญหาของความขาดแคลนอาหาร ปัญหาความจนซึ่งก็เป็นมาอย่างยาวนานนับ 10 ปี และทุกปีมีแนวโน้มว่าจะแย่ลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะประเทศโซมาเลียซึ่งมีต้นเหตุมาจากปัจจัยหลายๆ อย่างดังนี้ • ไม่สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอ ปัญหานี้ถือเป็นปัญหาหลักที่แก้ได้ยาก เพราะเกิดจากลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรหรือใดๆ ทั้งสิ้น เพราะเกือบครึ่งของประเทศโซมาเลียเป็นพื้นที่ทะเลทราย ซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าทะเลทรายแห้งแล้ง ไม่มีป่า หรือน้ำ ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำการเกษตร หรือผลิตอาหารขึ้นมาเลี้ยงตัวเอง จึงทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนอาหาร ประชาชนไม่มีรายได้ ส่วนใหญ่แล้วมักจะนำเข้าอาหารมาจากต่างประเทศ แต่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้เพราะประชาชนไม่มีรายได้ เกิดความยากจน ไม่มีเงินพอแม้แต่จะซื้ออาหารกิน • เศรษฐกิจ และรัฐบาล ความไร้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของรัฐบาลถือเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลเสียให้กับประเทศโซมาเลียมาโดยตลอด ด้วยปัญหาที่ประชาชนมีความยากจน เพราะไม่มีรายได้ ไม่มีงานทำ จึงทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ กล่าวคือ เมื่อไม่มีการผลิตก็ไม่มีการค้าขาย ไม่เกิดการกระจายรายได้ในประเทศอย่างทั่วถึง ประเทศมีแต่นำเข้า...
Continue reading